Ga naar de inhoud

De gemeentes van de Kromme Rijnsteek werken aan een plan om vijf tot acht windmolens in en om Bunnik, Odijk en Werkhoven te plaatsen. Voor 2050 moet dat uitgebreid zijn met 70 windturbines met een tiphoogte van maar liefst 250 meter. Op de voorkant van deze flyer kan je zien hoe hoog zo’n windturbine is in vergelijking tot bijvoorbeeld de Domtoren die 112 meter hoog is.

In het plan wordt besproken dat deze mega windmolens op slechts 400 meter afstand van woningen mogen staan. Dit heeft niet alleen een negatief effect op het landschap, maar vooral ook grote gevolgen voor ons als inwoners:

 • Wanneer de windmolens aan staan, kan het laagfrequente geluid (beneden de 125 Hz, maar vooral tussen de 30 en 60 Hz) gezondheidsschade, zoals slaapstoornis, concentratieverlies en hartproblemen opleveren. Zie voor meer informatie het rapport op www.deinl.nl.
 • Door de komst van windturbines dalen de huizenprijzen
  zeer sterk. De waardevermindering kan oplopen tot 30% met uitschieters tot 50%. De schade loopt op van tienduizenden tot honderdduizenden euro’s per woning. Dit is op andere plaatsen in Nederland al gebeurd. De kans dat de gemeente of energiecoöperatie deze schade vergoedt is zeer klein. En eventuele rendementen op investeringen in de windturbines door bewoners wegen hier niet tegen op.
 • De turbinebladen (wieken) zorgen voor hinderlijke slagschaduw en geluidsoverlast. De wieken doden duizenden vogels en miljarden insecten. De wieken verjagen beschermde dieren zoals ringslangen uit hun leefgebied en beïnvloeden trek- en vliegroutes van vogels. Daarnaast worden vergroeiingen bij ratten, kuikens, nertsen en paarden geassocieerd met de nabijheid van windmolens. Veel negatieve effecten worden voorkomen door een afstand van windmolens tot woningen te hanteren die gelijk is aan tien keer de tiphoogte van de windmolen, zoals dit ook in het buitenland gedaan wordt. Een windmolen van 250 meter hoog moet dan op 2.500 meter afstand staan van een woning in plaats van 400 meter. Met het aanbieden van deze petitie willen wij de gemeente vragen om hier opnieuw naar te kijken en met ons in gesprek te gaan over (aanvullende) alternatieven.

Als inwoners van gemeente Bunnik maken wij ons
ernstig zorgen over het geplande aantal windmolens
en de aangehouden minimale afstand tot woningen.
Daarom vragen wij de gemeenteraad om op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen om de duurzame energietransitie binnen de gemeente Bunnik te realiseren. Geen mega windmolens, maar bijvoorbeeld meer zonnepanelen, warmte-koudeopslag, waterenergie en windmolens op zee. Er zijn genoeg alternatieven waar we als bewoners graag het gesprek over aangaan.

Helpt u mee? Teken de online petitie en laat uw stem horen. Ga naar stopwindmolensbunnik.nl. Deze petitie zullen wij officieel aan de gemeente aanbieden. Volg de Facebook- groep (Geen windmolens in en om Bunnik) en blijf op de hoogte.

mogelijke locaties windmolens binnen huidige zoekgebieden
90%

Zeer bezorgd


STOP Windmolens Bunnik is zeer bezorgd over de plannen van de gemeente. Inwoners worden niet gehoord. Uit de resultaten van de participatie-avonden in februari blijkt dat meer dan 90% van de Bunnikers geen windmolens op Bunniks grondgebied wil. Ondanks dit feit is er nog geen meerderheid in de Gemeenteraad tegen Windmolens op Bunniks grondgebied.

Gemeente niet kritisch

STOP Windmolens Bunnik constateert ook dat de gemeente niet voldoende kritisch kijkt naar de  plannen voor windenergie van aangrenzende gemeentes.  Zo heeft de gemeente Zeist plannen om windturbines te plaatsen op de gemeentegrens met Odijk-Noord en Bunnik-Oost, ter hoogte van de A12. En ook deze plannen zijn nadelig voor veel bewoners van de gemeente Bunnik.  


Wat kan ik nog meer doen?

 1. Het aller belangrijkste is dat je de petitie tekent!
  Dat kan via https://geenwindturbinesodijk.petities.nl/.
 2. Neem contact op met de gemeente. Natuurlijk kun je je de volksvertegenwoordiger benaderen waar jij op gestemd hebt, daar zijn ze voor. Maar je kunt ook andere volksvertegenwoordigers vertellen hoe jij denkt over jouw leefomgeving.
  Alle gemeenteraadsleden vind je op de site van de gemeente Bunnik.
 3. Actievoeren is niet gratis. Daarom vragen we een (kleine) donatie voor de flyers, website, spandoeken en meer. Doneren kan via PayPal of via een Tikkie!
 4. We gaan ook posters laten drukken! Wil je er een ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@stopwindmolensbunnik.nl!
 5. Heb je zelf ideeën om bij te dragen? Neem dan sowieso contact met ons op via info@stopwindmolensbunnik.nl! Dat kan ook als je bijvoorbeeld ruimte hebt voor een spandoek, een manier weet om publiciteit te genereren of mee wilt helpen met flyeren!

Berichten

Voor meer informatie zie onderstaande onderwerpen