Ga naar de inhoud

Windmolens: een uitzichtloze weg

(door R Plasterk Jan 2021)

Wat iedereen die bij een windmolen woont allang wist is nu wetenschappelijk onderbouwd.
Windmolens hebben een ernstige negatieve invloed op de gezondheid door infrasone en laagfrequent geluid dat het veroorzaakt.

Trillingen

Het veroorzaakt trillingen en geluid dat heel ver reikt en waar tegen je je niet kan beschermen noch kan isoleren. En dat geldt dus net zo voor het zeeleven. Walvissen raken volledig gedesoriënteerd, kunnen niet meer met elkaar kunnen communiceren, verdwalen en komen zo in het kanaal terecht om te vervolgens te sterven. Ook zijn windmolens een reden
waarom dolfijnen en grienden zich op de kusten werpen, gek geworden van de infrasone tonen.
We mogen dus geen windmolen meer in zee plaatsen. Vogels en insecten die zich te pletter vliegen tegen de wieken, hun aantallen zijn in een paar jaar tijd ernstig verlaagd. Allemaal zeer zorgelijk.

Hoezo is een windmolen groen, die is pikzwart! Bovendien leveren ze amper of geen energie op, wordt zwaar gesubsidieerd dus is pure geldverslinding. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedraald.

Niets Groen aan windmolens

Windmolens zijn zeer gevaarlijk voor vogels ( nu al in NL jaarlijks 50.0000 dode vogels door botsingen en turbulentie met en door windmolens), ze geven geluidoverlast en horizonvervuiling.
Er sterven 4 miljard insecten per dag door botsingen en turbulentie met en door windmolens volgens recent Duits onderzoek. Daarnaast veroorzaken de trillingen op de grond bij de bouw van windmolens in zeekoersverstoringen bij dolfijnen, zeehonden en beperken de
zeeplantengroei. Visvangst rondom deze windmolens is niet meer mogelijk; dat is dus inkomstenderving voor de vissers.
Bovendien staan windmolens – zowel op het land als ter zee – opvallend vaak stil bij gebrek aan of teveel aan wind; dus hoe groot kan het energetisch en financieel rendement zijn? Per megawatt zijn de kosten ca. 300.000 euro per jaar voor de belastingbetaler (volgens de
Groene Rekenkamer); dit is extreem duur in verhouding tot alle andere soorten van elektra opwekking.

Het is een jarenlang waanzinnig overheidsbeleid. Sprake van enige bezinning is niet aan de orde. Duizenden levens verziekende windmolens die niet op wind maar op subsidies draaien. Enorme subsidies voor biomassacentrales die jaarlijks 16 duizend voetbalvelden aan oerwouden met enorme vervuiling verbranden.
En dan de alles verwoestende toeslagen die alleen maar gunstig zijn voor financieel belanghebbenden (investerings bedrijven en buitenlandse energie maatschappijen).

Wind energie is een uitzichtloze weg

Waarom is de afstand tot woningen van windturbines niet vastgelegd. Er zijn wel regels, maar dan gaat de trukendoos helemaal open.
De geluidsnorm is 47dB, een jaargemiddelde, uniek in Europa. Hierdoor wordt de herrie verdonkeremaand, omdat de turbines slechts 35% van de tijd draaien. Als wij een afstandsnorm zoals in Duitsland hanteren (10 x de tiphoogte), kan er geen enkele turbine worden geplaatst. Windenergie is een uitzichtloze weg, er zijn 120.000 windturbines nodig om in het totale energieverbruik te voorzien. Een kind ziet, dat het niet gaat lukken.