Ga naar de inhoud

Klimaatdoelen in Bunnik? We worden er in gerommeld

Foto: Pixabay

De RES-gemeenten in de Kromme Rijnstreek willen uiterlijk 2050 energieneutraal zijn. De gemeente Bunnik zoekt nu plek voor minimaal 5 windmolens van 246m hoog (ruim 2 x de Dom!), spanwijdte 168m, in het buitengebied met daarbij ook 115 tot 180 ha zonnevelden. In 2050 moeten deze aantallen nog verveelvoudigd worden. Experts zien grote problemen. Ze vrezen voor verloedering van het landschap en grote weerstand bij burgers. 

Leefomgeving

Veel inwoners realiseren zich niet wat het betekent voor hun leefomgeving. Bunnik drukt de plannen die zij zich heeft laten opleggen door het Rijk zachtjes door over de ruggen van de inwoners. Zij kiest alleen voor zon- en windenergie en weigert na te denken over andere vormen, zoals kernenergie. Windmolens gaan ons niet redden. Volgens het jaarverslag 2019 van NVDE ( Nederlandse vereniging van duurzame energie) is de opbrengst uit zon 1%, uit wind 2% en uit biomassa 5%. Samen 8 %. Feitelijk dus veel lager dan ons door diverse milieuorganisaties wordt verteld. 

Nederland draagt aan de opwarming wereldwijd 0.0002-0.0003 graden Celsius bij. RES Kromme Rijnstreek heeft geen vliegveld, haven of zware industrie. Onze regiobijdrage is dus bijna 0.00000. Zetten we nu echt voor veel geld een paar windmolens neer die later weer afgebroken worden? Omdat de subsidie is gestopt en gebleken is dat er toch betere vormen van energiewinning zijn? Iets wat we nu al weten? 

Gemeente

De gemeente heeft niet onderzocht wat inwoners vinden van de plannen die het landschap verloederen en tot waardedaling van hun woning zullen leiden. Met een niet-objectieve enquête en inspraakavonden suggereert de gemeente dat ze luistert naar de inwoners. Met wetenschappelijk onderbouwde argumenten over bijvoorbeeld afstand van molen tot woning en de gezondheidseffecten wordt een loopje genomen. 

Ik ben een NIMBY, ik wil geen zwaar-gesubsidieerde, van mijn belastingcenten betaalde windmolens in onze gemeente en in mijn achtertuin. Ze zijn slecht voor mijn gezondheid, slecht voor de fauna en ze verpesten ons prachtige, maar dichtbebouwde landschap. Windmolens zijn niet duurzaam en nauwelijks circulair; bij ontmanteling blijft er veel niet-recyclebaar materiaal over. Ze zijn gefabriceerd met metalen en mineralen, gewonnen in lage lonen-landen (kinderarbeid) en bij productie veroorzaken ze milieuschade en mensenrechtenschendingen. 

Liever zonnevelden

Als er geen keus is, dan heb ik liever zonnevelden daar waar ze het minst maatschappelijke onrust en verloedering veroorzaken. Uit het zicht. Met een mooie hoge heg eromheen. Ik roep de gemeente op om het draagvlak voor deze onzalige plannen goed bij de inwoners te peilen, maar dan wel op basis van eerlijke en transparante informatie. Windmolens in de Kromme Rijnstreek zijn namelijk echt een heel erg slecht idee.